Писмен въпрос E-4397/10 Cristiana Muscardini (PPE) до Комисията. Предотвратяване на късните аборти