Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - De stigande livsmedelspriserna – Riktlinjer för EU:s agerande