Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9655 — HG/GA/Argus) (Text av betydelse för EES) 2020/C 98/04