Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.9655 — HG/GA/Argus) (Besedilo velja za EGP) 2020/C 98/04