Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9655 — HG/GA/Argus) (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 98/04