Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9655 — HG/GA/Argus) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 98/04