Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9655 — HG/GA/Argus) (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 98/04