Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1709 av den 13 november 2018 om angivande av de tekniska egenskaperna för 2020 års ad hoc-modul om arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem vad gäller statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i enlighet med rådets förordning (EG) nr 577/98 (Text av betydelse för EES.)