Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.10056 — PSPIB/TTishman Speyer/Carré Saint Germain) (EØS-relevant tekst) 2020/C 425/02