Förslag till avgörande av generaladvokat Kokott föredraget den 25 januari 2007.