Handlingar om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Akt om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Portugisiska republiken samt om anpassningarna av fördragen - Fjärde delen - Övergångsbestämmelser - Avdelning II - Övergångsbestämmelser rörande Spanien - Kapitel 1 - Fri rörlighet av varor - Avsnitt III - Andra bestämmelser - Artikel 50