Rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 maj 2002 om restriktiva åtgärder mot medlemmar av organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida och andra personer, grupper, företag och enheter som har samröre med dem (2002/402/GUSP)