Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/97 al Comisiei din 28 ianuarie 2021 de modificare și de rectificare a Regulamentului (UE) 2015/640 în ceea ce privește introducerea unor noi cerințe de navigabilitate suplimentare