Förslag till avgörande av generaladvokat Mancini föredraget den 14 mars 1984. # Société à responsabilité limitée Unifrex mot Europeiska gemenskapernas kommission. # Monetära utjämningsbelopp - Skadeståndsansvar. # Mål 281/82. Unifrex mot kommissionen och rådet TITJUR