Υπόθεση T-179/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Μαΐου 2016 – Lions Gate Entertainment κατά EUIPO (DIRTY DANCING)