Förslag till avgörande av generaladvokat H. Saugmandsgaard Øe föredraget den 2 juni 2016$