2006/687/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2006 o programech eradikace a sledování některých nákaz zvířat, prevence zoonóz, sledování TSE a o programech eradikace BSE a klusavky, které mohou v roce 2007 obdržet finanční příspěvek Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 4784)