Υπόθεση C-115/18: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 [αίτηση του Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc - Chambre détachée de Guingamp (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Procureur de la République κατά Tugdual Carluer, Yann Latouche, Dominique Legeard, Thierry Leleu, Dimitri Pinschof, Brigitte Plunian, Rozenn Marechal