Mål C-232/14: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 17 mars 2016 (begäran om förhandsavgörande från First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Förenade kungariket) – Portmeirion Group UK Ltd mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Begäran om förhandsavgörande — Dumpning — Genomförandeförordning (EU) nr 412/2013 — Giltighet — Import av bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina — Berörd produkt — Produkt som anses dumpad — Motiveringsskyldighet)