Zaak C-519/19: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 november 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Warszawie — Polen) — Ryanair DAC / DelayFix, voorheen Passenger Rights [Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Luchtvervoerovereenkomst – Door de passagier in de hoedanigheid van consument overeengekomen forumkeuzebeding – Vordering van die passagier jegens de luchtvaartmaatschappij – Cessie van die vordering aan een incassobureau – Tegenwerpbaarheid van het forumkeuzebeding door de luchtvaartmaatschappij aan de vennootschap die de vordering van die passagier heeft overgenomen – Richtlijn 93/13/EEG]