Förenade målen C-587/13 P och C-588/13 P: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 15 januari 2015 – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Telefónica SA mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Stödordning som föreskrivs i den spanska skattelagstiftningen — Bestämmelse avseende bolagsskatt som gör det möjligt för företag etablerade i Spanien att skriva av mervärde som uppstår till följd av förvärv av aktier i företag etablerade utanför Spanien — Beslut i vilket stödordningen förklaras oförenlig med den inre marknaden)