Skriftlig fråga E-2388/07 från Paul Rübig (PPE-DE) till kommissionen. Kommissionens beslut av den 13 februari 2007 om skatteregler i schweiziska kantoner