Zadeva T-528/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2019 – XI/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Poklicna bolezen – Psihično nasilje – Prošnja za pomoč – Zavrnitev prošnje – Odgovor na pritožbo, ki vsebuje zdravstvene podatke – Zaupnost zdravstvenih podatkov – Prošnja za izbris teh podatkov – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Pravica do zasebnosti – Odgovornost)