Vec T-528/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. septembra 2019 – XI/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Choroba z povolania – Psychické obťažovanie – Žiadosť o pomoc – Zamietnutie žiadosti – Odpoveď na sťažnosť obsahujúcu lekárske údaje – Lekárske tajomstvo – Žiadosť o výmaz týchto údajov – Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov – Právo na rešpektovanie súkromného života – Zodpovednosť“)