Lieta T-528/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 12. septembra spriedums – XI/Komisija (Civildienests – Ierēdņi – Arodslimība – Psiholoģiska vardarbība – Lūgums sniegt palīdzību – Lūguma noraidīšana – Atbilde uz sūdzību, kas ietver medicīniskus datus – Ārsta noslēpums – Lūgums dzēst šos datus – Fizisko personu tiesību aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību – Atbildība)