asia T-528/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.9.2019 – XI v. komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Ammattitauti – Työpaikkakiusaaminen – Avustamispyyntö – Pyynnön hylkääminen – Vastaus valitukseen, joka sisältää terveystietoja – Terveystietojen luottamuksellisuus – Näiden tietojen poistamista koskeva vaatimus – Luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen – Vastuu)