kohtuasi T-528/18: Üldkohtu 12. septembri 2019. aasta otsus – XI versus komisjon (Avalik teenistus – Ametnikud – Kutsehaigus – Psühholoogiline ahistamine – Abitaotlus – Taotluse tagasilükkamine – Vastus meditsiinilisi andmeid sisaldavale kaebusele – Arstisaladus – Andmete kustutamise taotlus – Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel – Õigus eraelu austamisele – Vastutus)