RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om översynen på femårsbasis av de fleråriga ekonomiska riktlinjerna för förvaltningen av tillgångarna i EKSG under avveckling och, efter slutförd avveckling, av Kol- och stålforskningsfondens tillgångar Review of the Financial Guidelines for the five-year period 2012 – 2017$