Skriftlig forespørgsel nr. 777/90 af José Happart til Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. Unge studerendes bevægelighed i EF