Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Arbete med asbest vid energirenovering(yttrande på eget initiativ)