Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/968 al Comisiei din 22 iunie 2015 de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2015 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2014 pentru ouăle, produsele din ouă și albuminele originare din Ucraina