Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/968, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 412/2014 Ukrainasta peräisin olevien munien, munatuotteiden ja muna-albumiinien osalta avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2015 väliseksi osakaudeksi vahvistettuun määrään lisättävien määrien vahvistamisesta