Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/968, 22. juuni 2015, millega määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse rakendusmääruse (EL) nr 412/2014 alusel Ukrainast pärit munade, munatoodete ja ovoalbumiini jaoks avatud tariifikvootide raames alaperioodiks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2015 kehtestatud kogustele