Sprawa T-274/18: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2018 r. – Klymenko / Rada