Beslut Nr 2/2021 av gemensamma kommittén inrättad enligt avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap av den 25 januari 2021 om ändring av tilläggen 2-C-1 och 2-C-2 till bilaga 2-C om motorfordon och delar [2021/110]