MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN EUROPEISKA UNIONENS KONSOLIDERADE ÅRSREDOVISNING BUDGETÅRET 2014$