Europaparlamentets resolution av den 19 april 2018 om vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (2017/2951(RSP))