VERORDENING (EEG) Nr. 2081/90 VAN DE COMMISSIE van 20 juli 1990 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1990/1991, van de voor gedroogde pruimen (basisprodukt) aan de telers te betalen minimumprijs, alsmede van het bedrag van de steun bij de produktie van gedroogde pruimen