Kommissionens forordning (EØF) nr. 2081/90 af 20. juli 1990 om fastsættelse af den minimumspris, der skal betales producenter for tørrede blommer, samt af producentstøtten for svesker i produktionsåret 1990/91