Skriftlig fråga E-0941/09 från Françoise Castex (PSE) till kommissionen. Sociala tjänster av allmänt intresse