Kommissionens beslut (EU) 2016/2068 av den 29 juli 2013 om det statliga stöd SA.35611 (13/C) som Frankrike planerar att genomföra till förmån för koncernen PSA Peugeot Citroën SA [delgivet med nr C(2013) 4971] (Text av betydelse för EES )$