Sklep Komisije (EU) 2016/2068 z dne 29. julija 2013 o državni pomoči SA.35611 (13/C), ki jo Francija namerava izvajati za skupino PSA Peugeot Citroën SA (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4971) (Besedilo velja za EGP )$