Komisijas Lēmums (ES) 2016/2068 (2013. gada 29. jūlijs) par valsts atbalstu SA.35611 (13/C), ko Francija plāno piešķirt PSA Peugeot Citroën SA grupai (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 4971) (Dokuments attiecas uz EEZ )$