Tribunalens dom (sjätte avdelningen) av den 13 juli 2011.#Rebubliken Grekland mot Europeiska kommissionen.#ERUF - Nedsättning av finansiellt stöd - Det operativa programmet "Tillgänglighet och genomfartsleder" som omfattas av mål 1 (1994-1999) i Grekland - Kommissionens delegering av stöduppgifter till externa aktörer - Affärshemlighet - Finansiell korrigering - Kommissionens utrymme för skönsmässig bedömning - Domstolsprövning.#Mål T-81/09. Tribunalens dom (sjätte avdelningen) av den 13 juli 2011.