Lieta C-111/16: Tiesas (trešā palāta) 2017. gada 13. septembra spriedums (Tribunale di Udine (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Lauksaimniecība — Ģenētiski modificēti pārtikas produkti un dzīvnieku barība — Ārkārtas pasākumi — Valsts pasākums ar mērķi aizliegt ģenētiski modificētās kukurūzas MON 810 kultivēšanu — Pasākuma turpmāka piemērošana vai pagarināšana — Regula (EK) Nr. 1829/2003 — 34. pants — Regula (EK) Nr. 178/2002 — 53. un 54. pants — Piemērošanas nosacījumi — Piesardzības princips