Sag C-111/16: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 13. september 2017 — straffesag mod Giorgio Fidenato, Leandro Taboga og Luciano Taboga (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Udine — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — landbrug — genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer — beredskabsforanstaltninger — national foranstaltning om forbud mod dyrkning af genetisk modificeret majs af sorten MON 810 — opretholdelse eller fornyelse af foranstaltningen — forordning (EF) nr. 1829/2003 — artikel 34 — forordning (EF) n° 178/2002 — artikel 53 og 54 — betingelser for anvendelse — forsigtighedsprincippet)