Věc C-111/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 13. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Udine – Itálie) – trestní řízení proti Giorgiu Fidenatovi, Leandru Tabogovi, Lucianu Tabogovi „Řízení o předběžné otázce — Zemědělství — Geneticky modifikované potraviny a krmiva — Mimořádná opatření — Vnitrostátní opatření, kterým se zakazuje pěstování geneticky modifikované kukuřice MON 810 — Zachování opatření nebo prodloužení jeho platnosti — Nařízení (ES) č. 1829/2003 — Článek 34 — Nařízení (ES) č. 178/2002 — Články 53 a 54 — Podmínky uplatnění — Zásada předběžné opatrnosti“