Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1002 av den 9 juli 2020 om undantag från genomförandeförordning (EU) 2019/2072 vad gäller kraven för införsel till unionen av trä av ask med ursprung i eller bearbetat i Förenta staterna