Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1002 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele pentru introducerea în Uniune a lemnului de frasin originar din sau prelucrat în Statele Unite