Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1002 van de Commissie van 9 juli 2020 houdende afwijking van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 wat betreft de voorschriften voor het binnenbrengen in de Unie van essenhout van oorsprong uit of verwerkt in de Verenigde Staten